Офис Регистратора

Reference guide 2019-2020 eng    (Bachelor’s program)
 Справочник путеводитель бакалавриат 2019-2020  ———>>  каз русс
 Справочник путеводитель магистратура/резидентура 2019-2020  ———>>  каз русс

 

Каталог элективных дисциплин (КЭД)(2019-2020):
 Бакалавриат
 Интернатура
 Магистратура
 Резидентура
 Докторантура

 

 

Эдвайзеры
Эдвайзер

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ
КДС
Денсаулықты нығайту, алдын алу және саламатты өмір салтын қалыптастыру
Денсауық сақтау саясаты және менеджмент
Эпидемиология и биостатистика
Денсаулық сақтаудағы ақпараттық технологиялар

СД
«Клиникалық бағыттағы мейіргер ісі»

ТФП
Дәрілік заттардың биотехнологиялық өндірісі
Фармацевтік өндірісті жобалау
Фармацевтік өндірістегі құрал-жабдықтарға қызмет жасау технологиясы
Фармацевтік өндірістің химия-технологиялық бақылауы

Фармация
Жалпы тәжірибелі фармацевт
Клиникалық фармацевт
Фармация менеджері

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ
Фармация
Технология фармацевтического производство (ТФП)
Общая медицина
Общественное здравоохранение (ОЗ)
Сестринское дело (СД)
Педиатрия
Стоматология