Офис Регистратора

Reference guide 2019-2020 eng    (Bachelor’s program)
 Справочник путеводитель бакалавриат 2019-2020  ———>>  каз русс
 Справочник путеводитель магистратура/резидентура 2019-2020  ———>>  каз русс

 

Каталог элективных дисциплин 
Бакалавриат:
 КДС каз рус
 СД каз рус
 ТФП каз рус
 Фарм каз рус

Интернатура:
 5В130100-«Общая медицина»

Магистратура:
 6М110200-«Общественное здравоохранение». Научно-педагогическое каз рус,                     Профильное каз рус
 6М110100-«Медицина». Научно-педагогическое каз  рус,  Профильное каз  рус
 6М110400-«Фармация». Научно-педагогическое каз  рус,  Профильное каз  рус
 6М110300-«Сестринское дело». Научно-педагогическое каз рус

Резидентура:
 6R111500-«Акушерство и гинекология, в том числе детская»   каз русс
6R111300-«Инфекционные болезни, в том числе детская»  каз  русс
6R111900-«Лучевая диагностика»  каз  русс
6R111500-«Невропатология, в том числе детская»  каз  русс
6R114200-«Педиатрия»  каз  русс
 6R110300-«Кардиология, в том числе детская»  каз русс

Докторантура
6D110400 – Фармация

 

 

 

Эдвайзеры
Эдвайзер

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ
КДС
Денсаулықты нығайту, алдын алу және саламатты өмір салтын қалыптастыру
Денсауық сақтау саясаты және менеджмент
Эпидемиология и биостатистика
Денсаулық сақтаудағы ақпараттық технологиялар

СД
«Клиникалық бағыттағы мейіргер ісі»

ТФП
Дәрілік заттардың биотехнологиялық өндірісі
Фармацевтік өндірісті жобалау
Фармацевтік өндірістегі құрал-жабдықтарға қызмет жасау технологиясы
Фармацевтік өндірістің химия-технологиялық бақылауы

Фармация
Жалпы тәжірибелі фармацевт
Клиникалық фармацевт
Фармация менеджері

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ
Фармация
Технология фармацевтического производство (ТФП)
Общая медицина
Общественное здравоохранение (ОЗ)
Сестринское дело (СД)
Педиатрия
Стоматология